BASPRESS DOI

Journal/Списание PROCEEDINGS SES 2011      Journal/Списание Месечен хидрометеорологичен бюлетин

Journal/Списание Proceeding of the Bulgarian Academy of Sciences      

Време и видеообраз

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543224951
Сградостроителството в България. Том 2. 1945–1989 г.

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543224609/2
Нишката на живота

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543224562
Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (XVI-XX век)

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543224821
Checklist and Bibliography of the fauna of Acari (Arachnida) in Bulgaria

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543224272
Селекция и семепроизводство на домати

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543225026
Проблеми на българската градска култура Том 7

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543225019
Германската икономическа политика към България между двете световни войни 1919-1939 г.

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543224760
Разгневената земя

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543224753
Полунатурно конструиране на системи за управление на безпилотни летателни апарати

DOI:dx.doi.org/10.7546/9785943224593
Въведение в космонавтиката

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543225194
Иновативност на националната икономика

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543225620
Знанието като икономически ресурс

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543225606
Методологични изисквания за тестване на данни от PROBA - V и VEGETATION за земеделски приложения в България и Румъния

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543224838
Цвят и слово

DOI:dx.doi.org/10.7546/9544307508
Advertisements: Signs of Femininity and Their Corresponding Color Meanings

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543220205
АРХАНГЕЛИТЕ В БИБЛИЯТА

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543225712
Дългият път на живота

DOI:dx.doi.org/10.7546/9544302638
Глобални изменения на климатите в историята на Земята

DOI:dx.doi.org/10.7546/9789543223923
 

Цветанка Лозанова
Заглавие: Правни изследвания
ISBN 954-430-110-0
Година на издаване: 1992
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
DOI: dx.doi.org/10.7546/9544301100
Светла Ж. Тодикова
Дисертация: Термодинамичен профил на плазмения протеом при злокачествени заболявания
ISBN 978-954-322-649-8
Година на издаване: 2013
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
DOI: dx.doi.org/10.7546/9789543226498
Николай Любомиров Петров
Дисертация: "Изследване на изчислителни схеми с повишена разделителна способност за неутронно-физични пресмятания на ВВЕР"
ISBN 978-954-322-686-3
Година на издаване: 2013
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
DOI: dx.doi.org/10.7546/9789543226863